Interessant:

E-readerabonnement van bibliotheek mag niet

nieuws 21 augustus 2015 om 13:41

De Bibliotheek Rivierenland is door het ministerie van Onderwijs op de vingers getikt omdat zij een e-readerabonnement aanbiedt waarbij zij zelf de tarieven en voorwaarden hebben vastgesteld.

DeáBibliotheek Rivierenland introduceerde voor de zomer als eerste bibliotheek een e-readerabonnement. Dit abonnement heeft een looptijd van drie jaar, kost 4,50 per maand en biedt de mogelijkheid om maandelijks tien e-books te lenen voor een periode van drie weken. Daarnaast biedt de bibliotheek een all-you-can-read-abonnement voor 8,25 euro per maand, waarmee je ook toegang hebt tot muziek, films en tijdschriften van de bibliotheek. Bij het afsluiten van eenáe-readerabonnement krijg je een Kobo Glo HD e-reader.

Kobo Glo HD
Kobo Glo HD

Volgens hetáministerie van Onderwijs mag de bibliotheek echter niet zelfávoorwaarden en tarieven bepalen voor het digitale aanbod van de Nederlandse openbare bibliotheken. Minister Bussemaker heeft de bibliotheek hier in een brief dan ook op aangespreken. "Deze individuele actie kan de instemming van de uitgevers voor het uitlenen van e-books door de Nederlandse openbare bibliotheken in gevaar brengen", meldt zij. "De Koninklijke Bibliotheek sluit collectieve overeenkomsten af met uitgevers of auteurs."

De directeur vanáBibliotheek Rivierenland vindt het vreemd dat ze niet gebeld zijn en zegt dat met het e-readerabonnement juist een brug naar jongeren wordt geslagen. De bibliotheek zegt al meer dan 100 e-readerabonnementen te hebben afgesloten.

Brabants Dagblad