Interessant:

Kwaliteitsmonitor GSM operators

nieuws 4 juli 2002 om 10:21

Op 3 juli is de samenwerking overeenkomst voor de kwaliteits monitor mobiele telefonie getekend. De operators gaan de kwaliteit van de telefoonverbinding en hun helpdesk onder onafhankelijk toezicht meten.

De resultaten daarvan worden gepubliceerd in de Consumentengids.

Twee jaar geleden heeft de Consumentenbond een grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het netwerk en de service van de aanbieders van mobiele telefonie. De uitkomsten van dit onderzoek hebben consumenten destijds geholpen bij het maken van een keuze tussen de vijf aanbieders.

Staatssecretaris De Vries heeft bij de presentatie van de uitkomsten in april 2000 geŽist dat de aanbieders van mobiele telefonie binnen drie maanden met elkaar afspraken zouden maken over het structureel meten van de kwaliteit en het publiceren daarover. Zo niet, dan zou zij dat afdwingen via een wettelijke verplichting.

Het maken van onderlinge afspraken over zoín kwaliteitsmonitor mobiele telefonie heeft echter twee jaar geduurd. Vandaag hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de aanbieders van mobiele telefonie, de Stichting Telecomgebruikers Nederland en de Consumentenbond hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Een onafhankelijke instantie (TNO) gaat toezien op de juistheid van de metingen en de Consumentenbond gaat als onafhankelijke organisatie de uitkomsten publiceren.

De Consumentenbond is verheugd dat consumenten nu weer onafhankelijke keuze-informatie gaan krijgen. Nog dit jaar zullen de eerste metingen worden uitgevoerd, die naar verwachting in januari 2003 in de Consumentengids worden gepubliceerd.

Onlangs heeft de Consumentenbond de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar onder andere het aanbod van mobiele telefonie en mobiel bellen vanuit het buitenland. De bond heeft toen de stelling verdedigd dat zelfregulering in de markt van mobiele telefonie niet werkt. Nu de kwaliteitsmonitor toch is opgericht, hoopt de Consumentenbond dat de operators over hun koudwatervrees heen zijn en meer zaken met de branche te regelen zijn. Zo verwacht de Consumentenbond nog dit jaar met de bedrijven algemene voorwaarden vast te stellen die voor de hele branche gaan gelden.

Consumentenbond