Interessant:

Britten treden streng op tegen mobiel misbruik alarmnummer

nieuws 8 februari 2006 om 20:08

Iedereen weet dat het noodnummer 112 alleen gebeld mag worden bij ernstige situaties. Toch is het grootste deel van de telefoontjes naar het noodnummer nep, vooral mobiele bellers maken misbruik van het noodnummer. In Engeland worden deze grapjassen hard aangepakt. Het is niet langer mogelijk om je achter een mobiel nummer te verschuilen.

Ieder gesprek dat bij 112 binnenkomt, wordt geregistreerd. Bij vaste nummers is het adres van de beller eenvoudig te achterhalen, bij mobiele nummers is het lastiger.

Desondanks worden alle mensen die ongeoorloofd bellen naar het Engelse noodnummer opgespoord, ook al bellen zij met een mobieltje.

Het is onbekend welke straffen de misbruikers tegemoet kunnen zien.

textually.org