Interessant:

Ringtonediensten vaak misleidend

nieuws 4 oktober 2007 om 09:19

Veel jongeren sluiten onbedoeld en ongewild abonnementen af voor sms-diensten (veelal ringtones) waardoor zij vastzitten aan kosten van tientallen euroís per maand. Dit probleem wordt veroorzaakt door onvolledige en onduidelijke informatie op bepaalde websites die sms-diensten aanbieden.

De Consumentenautoriteit heeft samen met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) op 140 populaire kinder- en jongerenwebsites gekeken. Op 22 hiervan is informatie aangetroffen in de vorm van banners van aanbieders van sms-diensten (vaak ringtones). De aangetroffen informatie of de informatie waarnaar wordt gelinkt is vaak onvolledig, onduidelijk of onjuist. Het lijkt alsof de dienst of ringtone gratis wordt aangeboden, maar vaak ontbreekt essentiŽle informatie over de overeenkomst die je aangaat. In de praktijk blijk je vaak aan betaald abonnement vast te zitten.

De Consumentenautoriteit zal een aantal aangetroffen uitingen voorleggen aan de Stichting Reclame Code om te beoordelen of het gaat om misleidende reclame. Tegen andere zaken kan de Consumentenautoriteit zelf optreden en sancties opleggen, met name daar waar essentiŽle informatie mist die voor de consument van belang is bij het sluiten van de abonnement.

Daarnaast zijn aanbieders van sms-diensten, de sms-makelaars en de mobiele operators, onder het toeziend oog van OPTA, bezig hun onderlinge gedragscode aan te scherpen. Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken riep vandaag in zijn speech bij het 1 jarig bestaan van Consuwijzer alle betrokken partijen op om haast te maken met het aanpassen van de gedragscode.

Marije Hulshof, Consumentenautoriteit: "We hebben hier te maken met kwetsbare groepen. Kinderen en jongeren worden gelokt met aanbiedingen die onschuldig lijken, maar waaraan in de praktijk hoge kosten verbonden zijn. We hebben hier van doen met misleidende en onduidelijke vormen van klantenwerving die we willen aanpakken. De jonge consumenten beseffen niet dat ze, als ze zoín gratis ringtone aanvragen, vastzitten aan een duur abonnement. Ouders en jongeren roepen wij op alert te zijn op dit soort aanbiedingen."