Interessant:

Smartphone achter stuur blijft ergernis

nieuws 6 december 2017 om 10:19

Automobilisten ergeren zich het meest aan medeweggebruikers die hun telefoon achter het stuur gebruiken. Maar liefst 60 procent van de consumenten vindt dit gedrag ergerlijk. Nog eens 59 procent vindt de parkeertarieven te hoog.

Telefoongebruik achter het stuur is een hot topic. Het kabinet buigt zich zelfs over mogelijkheden om dit gedrag, net als rijden onder invloed, als ‘roekeloos rijden’ te bestempelen. Met de uitkomsten van de Verkeersergernissenmonitor lijkt dit voornemen onder burgers draagvlak te hebben. Met de monitor werd ook het vervelendste type automobilist dat men onderweg kan tegenkomen onderzocht. Snelheidsovertreders staan met stip bovenaan: 35 procent zegt zich aan hardrijders te ergeren. Op de tweede plaats wordt het rijgedrag van ouderen in het verkeer genoemd (26 procent), gevolgd door dat van vrachtwagenchauffeurs (16 procent).

Ergernissen tijdens de autoreis

EasyPark, de grootste mobiele parkeerapp van Europa, liet de grootste ergernissen onderzoeken onder 885 Nederlandse automobilisten. De vragen werden ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder parkeren, in de stad, type medeweggebruikers en gedrag van medeweggebruikers. Voor meer dan de helft van de automobilisten beginnen de ergernissen al wanneer ze bij hun auto komen: 54 procent van de ondervraagden stoort zich aan het feit zijn of haar eigen auto niet in te kunnen doordat een ander te krap heeft ingeparkeerd. Ook beschadigingen die anderen hebben veroorzaakt bij het inparkeren of uitrijden worden in de categorie ‘parkeren’ vaak als ergernis genoemd (52 procent). Eenmaal op de weg stoort 60 procent van de ondervraagden zich aan automobilisten die hun telefoon achter het stuur gebruiken. Voor een kwart is dit zelfs de grootste ergernis als het gaat om gedrag van andere weggebruikers.

Parkeerperikelen

“Het is opvallend dat men in de categorie ‘in de stad’ de hoogte van de parkeertarieven het vaakst als grootste ergernis noemt”, zegt Andre Wielaard, Country Manager EasyPark Nederland en bestuurslid van Vexpan, platform voor parkeren. “In België, waar we de monitor ook uitvoeren, wordt dit minder als een probleem ervaren. Daar ergert men zich aanzienlijk meer aan verkeersopstoppingen en het zoeken naar een parkeerplek: beide worden genoemd door 30 procent van de respondenten. ‘Slechts’ 16 procent zegt zich te storen aan de hoogte van parkeertarieven.”

Ruim acht op de tien mensen (82 procent) geven aan regelmatig te veel te betalen voor parkeren, omdat ze vooraf nog niet weten hoelang ze geparkeerd blijven staan. “Tegelijkertijd maakt 69 procent van de respondenten geen gebruik van een parkeerapp”, vertelt Wielaard. “Doordat veel mensen de parkeertarieven te hoog vinden, verwachten we een verdere stijging in het aantal app-gebruikers. Zolang mensen het gevoel blijven hebben te veel te betalen voor parkeren, lijkt betalen per minuut de beste mogelijkheid om de onvrede over parkeertarieven te reduceren.”

portablegear.nl