Interessant:

Smartphonegebruik tijdens rijden hard bestraffen

nieuws 3 augustus 2017 om 11:51

Veilig Verkeer Nederland vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen het gebruik van smartphones en tablets onder het rijden. Vermoedelijk komen er elk jaar enkele tientallen mensen om het leven doordat bestuurders afgeleid zijn door elektronische apparatuur.

Veilig Verkeer Nederland heeft in een brief aan minister Blok van Veiligheid en Justitie, aangedrongen op het invoeren van de wetgeving die roekeloze weggebruikers zwaarder en sneller zal bestraffen. ln de wet moet duidelijk zijn wanneer sprake is van roekeloosheid. Wat Veilig Verkeer Nederland betreft zijn rijden onder invloed, rijden met een absurd hoge snelheid en zeker ook het gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname nadrukkelijk vormen van roekeloos rijgedrag. Smartphonegebruik en beeldschermgebruik tijdens verkeersdeelname is sterk in opmars en zou dan ook net zo zwaar bestraft moeten worden als rijden onder invloed en het rijden met een te hoge snelheid.

Bij het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, de ANWB en andere organisaties en VVN-partners lnterpolis, KPN, Samsung en Safedrivepod wordt hard gewerkt om het preventiebeleid steviger te maken. VVN vraagt echter om een deugdelijke en effectieve handhaving en wetgeving nodig die helpt om een veilig verkeersgedrag te waarborgen.

“Weggebruikers hebben niet meer het gevoel dat de politie meekijkt. De pakkans zit bijna op nul. Het afgelopen jaar hebben wij dit zowel bij de minister van Veiligheid en Justitie als bij de vaste kamercommissie lnfrastructuur en Milieu aangegeven. Ook het plan Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit, zoals dit door 32 organisaties op 6 april van dit jaar is aangeboden aan de minister bevat het ingrediënt 'meer en effectievere handhaving' plus een forse verhoging van de controlekans bij geautomatiseerde handhaving en het weer op peil brengen van het aantal staandehoudingen. Veilig Verkeer Nederland is verheugd dat het ministerie van Veiligheid en Justitie een wet in voorbereiding heeft die roekeloos rijden zwaarder en sneller zal bestraffen. We vinden dat deze wet moet helpen bij preventie; oftewel een ommekeer bewerkstelligen in de jaarlijkse stijging van het aantal verkeersslachtoffers.” aldus VVN.

Niet alleen in de auto is smartphonegebruik een probleem. Ook op de fiets levert telefoongebruik veel problemen op. Gazelle is bezig met de ontwikkeling van een speciaal fietsslot om bellen op de fiets onmogelijk te maken.

VVN