Interessant:

WhatsAppen op fiets levensgevaarlijk

nieuws 14 september 2016 om 15:05

Samsung trekt samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) op om scholieren te wijzen op de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 verkeersongevallen onder jongeren tussen 12 en 17 jaar gebeurt na afleiding door smartphonegebruik.

Ouders zien smartphonegebruik het vaakst (25,7%) als grootste gevaar voor hun kinderen in het verkeer. Ze noemen dit vaker dan gevaarlijke kruispunten (24,7%) en de dode hoek van vrachtwagens (18,8%), blijkt uit onderzoek van PanelWizard onder ouders met een kind in de leeftijd van 12 tot 15 jaar.

De ouderlijke angst voor verkeersongevallen bij hun fietsende kinderen zit er goed in. Voor 45,4% van de ondervraagde ouders is dit hun grootste of een-na-grootste zorg, gevolgd door verkeerde vrienden (35,3%) en faalangst/onzekerheid (28,2%). Ondanks het grote aantal verkeersongelukken na afleiding door smartphonegebruik, denkt bijna de helft (48,9%) dat hun kinderen het toestel niet tijdens het fietsen gebruikt.

Na muziek luisteren is WhatsAppen het voornaamste dat middelbare scholieren met hun smartphone op de fiets doen. Het lezen en beantwoorden van berichtjes leidt meer af dan muziek luisteren. Toch zegt slechts een kwart van de kinderen onderweg bewust niet te WhatsAppen, bleek uit eerder onderzoek over dit thema.

Veel kinderen fietsen al vanaf hun negende jaar zelfstandig, maar gaan vanaf hun twaalfde langere afstanden en andere routes fietsen naar de middelbare school of sportvereniging. Bovendien worden ze gemakkelijker afgeleid door leuke dingen, zoals een smartphone of leeftijdsgenoten. “We weten dat middelbare scholieren op de fiets gemakkelijk risico’s nemen, terwijl ze de gevaren niet altijd goed inschatten”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Smartphones kunnen heel handig zijn, maar leiden in het verkeer snel af. Samen met Veilig Verkeer Nederland wijzen we op de gevaren die dat met zich meebrengt.”

Dat hun risico in het verkeer toeneemt naarmate ze ouder worden, zie je ook terug in de ongevallencijfers. In de leeftijd 5-9 jaar vielen 0,8 verkeersdoden per 100.000 inwoners, terwijl dat in de leeftijd 10-12 jaar 1,4 was en in de leeftijd 12-14 jaar zelfs 2,5.

Eerder wezen Gazelle en de Overheid al op de gevaren van smartphonegebruik op de fiets. Tot een verbod tijdens het fietsen kwam het echter nooit.

 

portablegear.nl