Interessant:

SMS'jes zonder interpunctie meer vertrouwd

nieuws 10 december 2015 om 14:46

Uit onderzoek van de Amerikaanse Binghamton Universiteit blijkt dat sms'jes en tekstberichten zonder interpunctie meer worden vertrouwd dan berichten met een correcte interpunctie.

In het onderzoek van de Binghamton Universiteit werden 126 studenten geobserveerd. Op een digitaal bericht met een uitnodigende vraag werd een antwoord van één woord getoond, zoals 'Okay' of 'Yup'. De helft van deze antwoorden werd afgesloten met een punt, de andere helft zonder punt. Uit de observaties in het onderzoek blijkt dat de studenten de antwoorden met punt minder oprecht en betrouwbaarder vonden dan de antwoorden zonder punt. Opvallend was dat bij tekst op papier het wel of niet aanwezig zijn van een punt geen verschil uitmaakte bij de beoordeling van oprechtheid.

De onderzoekers trekken de conclusie dat interpunctie van invloed kan zijn op de betekenis van een tekst. Het ontbreken van interpunctie doet een antwoord volgens hun spontaner en oprechter overkomen. "Interpunctie wordt gebruikt door de verzenders én begrepen door de ontvangers van digitale berichten om emoties en andere sociale en pragmatische informatie over te brengen", aldus een van de onderzoekers.

In het verleden maakten onderwijskundigen zich druk over sms'en, dat zij funest voor de taalontwikkeling vonden. Er was echter ook onder onderzoek waar uit bleek dat sms'en juist zorgde voor betere prestaties in grammatica- en spellingstoetsen.

Daily Mail