Interessant:

Smartphone-sensor detecteert beroerte

nieuws 4 februari 2015 om 10:56

Wetenschappers van Creativity Lab (C-Lab) hebben voor Samsung een 'Wearable Health Sensor for Stroke Detection' ontwikkeld. Dit is een sensor die hersengolven monitort en zodoende een mogelijke beroerte tijdig kan detecteren.

De Health Sensor bestaat uit sensoren die je op je hoofd moet plaatsen, een prototype beroerte-herkenningstechnologie die gebruikt maakt van hersengolven (kortweg EDSAP:áEarly Detection Sensor & Algorithm Package) en een app voor op de smartphone of tablet.

De sensoren monitoren hersengolven (die worden waargenomen als electrische impulsen) en kunnen daarmee voortijdig een mogelijke beroerte detecteren. De sensoren kunnen de hersengolven binnen 60 seconden waarnemen, analyseren en draadloos naar de smartphone of tablet sturen. Het doel is om voortijdig een waarschuwig voor een mogelijke beroerte te geven, zodat de gebruiker die risico loopt tijdig een dokter kan bezoeken om de schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Deáá'Wearable Health Sensor for Stroke Detection' is vooralsnog een protoype.

Wearable Health Sensor for Stroke Detection
Wearable Health Sensor for Stroke Detection

Samsung Tomorrow