Interessant:

Drone-fans willen helderheid scheppen voor consumenten

nieuws 22 augustus 2014 om 16:12

Een groep drone-liefhebbers heeft de krachten gebundeld omáhelderheid te scheppen over het wettelijk toegestane gebruik van dronesávoor consumenten.

Drones zijn ongekend populair bij consumenten. Het steedsátoegankelijkere prijsniveau en de toenemende functionaliteiten maken deádrone tot de ideale gadget. Zo zijn er drones die volledigávoorgeprogrammeerd zonder bestuurder kunnen vliegen en verschijnenábinnenkort de eerste drones op de markt die een gebruiker automatischávolgen. Laatstgenoemde drones worden ongetwijfeld zeer populair bijáaction sporters voor het filmen van hun stunts.

Terwijl de techniek zich blijft ontwikkelen en drones als warme broodjesáover de toonbank vliegen, tast de consument nog volledig in het duisteráover het wettelijk toegestane gebruik van drones. Er is veeláonduidelijkheid over de regelgeving voor het gebruik van drones dooráconsumenten. De huidige regels berusten op de regelgeving voorámodelvliegen, welke niet voldoende aansluit op dit nieuwe fenomeen.

Ondanks de onduidelijke regelgeving worden er wel boetes uitgedeeld doorájustitie. Zo werd begin augustus een hobbyist uit Nijkerk beboet vooráhet vliegen met zijn drone. Justitie spoorde de Nijkerker op naaráaanleiding van luchtopnames op YouTube die hij had gemaakt van een brandáin Bunschoten eerder dit jaar. De luchtfotograaf hing een boete vanámaximaal 7800 euro boven het hoofd, maar kwam er met een tweetal boetesávan 300 euro enigszins goed van af.

Parrot AR Drone 2.0 GPS
Parrot AR Drone 2.0 GPS

Afgelopen weekend werd ook in Den Haag een 45-jarige man gearresteerdávoor het vliegen met een drone. De man vloog met zijn drone tijdens deájaarlijkse vuurwerkshow in Scheveningen en werd op staande voetáaangehouden. Volgens de politie was de man in overtreding van deáRegeling Modelvliegen.

Op basis van de Regeling Modelvliegen zijn er momenteel nog veleávraagstukken voor consumenten. Om enige structuur in deze wirwar vanáregelgeving te krijgen, hebben vele drone liefhebbers hun krachtenágebundeld in een online informatie platform. Dit nieuwe platform is nietáalleen een informatiekanaal, maar zal ook als spreekbuis voor deáconsument fungeren in de richting van betrokken instanties om bepaaldeávraagstukken te beantwoorden.

Op Drones.nl kunnen consumenten alle informatie vinden die zij nodigáhebben op het gebied van drones. Naast de laatste updates op het gebiedávan regel- en wetgeving, biedt het nieuwe platform ook onafhankelijkeáreviews van populaire consumenten drones, een collectie aan droneávideo's en het laatste drones nieuws. Ook kunnen consumenten iedereávraag op het gebied van onbemande voertuigen stellen in het openbareádrones forum.

Drones.nl