Interessant:

Europees Hof: metadata opslaan mag niet

nieuws 9 april 2014 om 10:19

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat de (omstreden) richtlijnen van de EU voor de ospalg van metada in strijd zijn met het Europese recht. Hoewel de uitspraak bindend is, worden de regels toch niet meteen veranderd.

Het Europees Hof spreekt in de uitspraak over de richtlijnen van een "zeer omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven" en zegt dat "hoewel de gegevensbewaring waartoe de richtlijn verplicht, geschikt kan worden geacht om het daarmee nagestreefde doel te verwezenlijken, is de omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat deze inmenging daadwerkelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft."

De richtlijn voor het bewaren van metadata (ook van telecomdata) werd in 2006 door 25 EU-landen aangenomen, voornamelijk om 'terreurdreiging' tegen te gaan. De data moest tussen de zes en achttien maanden bewaard worden: hoe lang exact mochten de lidstaten zelf weten. Nederland besliste in 2008 dat bel- en internetgegevens een jaar lang bewaard moesten blijven door de telefoon- en internetbedrijven.

Het Europees Hof heeft nu echter uitgesproken dat de verplichte opslag van de data in strijd is met Europese grondrechten en de bescherming van persoonsgegevens schendt. Hoewel de uitspraak bindend is, blijft de bewaarwet in Nederland voorlopig gewoon van kracht. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie zegt de uitspraak "eerst grondig te willen bestuderen".

NRC