Interessant:

Woede om GSM-verbod in India

nieuws 16 januari 2013 om 15:47

In India is er veel woede om een verbod op mobiele telefoons die dat de leiding van een toonaangevend islamtisch seminarie voor haar studenten heeft uitgevaardigd.

Volgens de leiding van het streng-islamtische opleidingsinstituut hebben "bepaalde functionaliteiten van mobiele telefoons, zoals camera's en videorecorders, een slechte invloed op de studenten". De leiding heeft "alle studenten waarvan zo'n mobieltje is geconfisqueerd, gewaarschuwd. Als het weer voorkomt, volgen er disciplinaire maatregelen".

In totaal heeft de leiding van het islmatische instituut al 14 mobieltjes ingenomen; het gaat alleen om toestellen die beschikken over camera's en internetondersteuning. Mobieltjes zonder camera- en internetmogelijkheden zijn wel toegestaan. Vreemd genoeg zijn laptops vooralsnog niet verboden. Maar, zegt de leiding van het instituut: "Ook als laptops worden misbruikt, zullen er soort gelijke maatregelen volgen".

Eerder waren er fatwa's tegen ringtones, tegen bellen onder het gebed en tegen hetáuploaden van foto's per SMS. In sommige delen van India wil de Taliban zelfs een algeheel belverbod voor meisjes.

OnIislam