Interessant:

TomTom door het stof vanwege politiedata

nieuws 28 april 2011 om 09:56

TomTom is in een paginagrote open brief in het Algemeen Dagblad diep door het stof gegaan voor het doorgegeven van verkeersinformatie van gebruikers aan de politie.

De commotie ontstond gisteren toen het Algemeen Dagblad publiceerde dat de politie verkeersdata van TomTom gebruikt voor het bepalen van flitspaallocaties en plaatsen om snelheidscontroles te houden. Overigens deed TomTom niets illegaals, want in de kleine letters van de gebruiksvoorwaarden stond dat 'gebruiksdata doorgegeven mag worden aan derden', dus ook aan de politie. De ANWB vond niettemin dat TomTom moest ophouden om op deze 'slinkse wijze' (aldus de ANWB) gebruikersdata door te geven.

TomTom is nu in de krant diep door het stof gegaan. In een open brief schrijft TomTom CEO Harold Goddijn aan de TomTom-gebruikers: "Gisteren is gebleken dat de verkeersinformatie die wij verstrekken ook is gebruikt door de politie om te kijken waar vaak te hard wordt gereden en op die plekken gericht op snelheid te controleren. Wij hebben dit soort gebruik niet voorzien en veel van onze klanten zijn er ook niet gelukkig mee. We zullen daarom bepalingen opnemen in onze licentievoorwaarden om dit type gebruik in de toekomst te voorkomen".

Verder meldt Goddijn nog over de privacy van TomTom-gebruikers: "Alle verkeersdata die wij [TomTom] ontvangen is anoniem en op geen enkele wijze terug te voeren naar een apparaat of gebruiker. Niet door ons en niet door de politie". Goddijn schrijft niet per wanneer de licentievoorwaarden worden aangepast.

portablegear.nl